Onderzoek naar ervaringen met het vinden van passende langdurige zorg en ondersteuning

Landelijk Platform GGz (LPGGz) doet op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden. Heeft u recent (dus na 1 januari 2015) ervaring gehad met het zoeken naar langdurige zorg en ondersteuning bij uw psychische klachten? Of bent u familielid van iemand met die …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/onderzoek-naar-ervaringen-vinden-passende-langdurige-zorg-en-ondersteuning/

‘Herstel en wat dan?’ – verslag

In april organiseerde het Platform Cliëntenraden Rijnmond, ondersteund door Afdeling Basisberaad, het symposium “Herstel en wat dan?”. Dit symposium was een vervolg op het symposium van 2014 ‘Herstel doe je samen’. Op het programma stonden verschillende sprekers, dialoogtafels, workshops en terugspeeltheater. Het verslag van deze dag is hier te vinden.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/herstel-en-dan-verslag/

Kansen op Werk – Informatie voor bedrijven

Kansen op Werk

Project Kansen op Werk in Rotterdam zoekt geschikte werkervaringsplaatsen. Afdeling Basisberaad Rotterdam van Zorgbelang-Zuidholland is mede projectuitvoerder van het landelijk, door VWS gefinancierd project Kansen op Werk. Dit project is gericht op het opbouwen van werkervaring door mensen met een psychische kwetsbaarheid (diagnoses op bv. het gebied van angst, depressie, burn-out, autisme). Zij zijn een …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/kansen-op-werk-informatie-voor-bedrijven/

Meldactie “Hobbels naar werk”

Doe mee met de Meldactie “Hobbels naar werk” van LPGGZ en NPCF Welke hobbels komt u als (ex-)cliënt tegen bij het vinden van werk? Lukt het om bij tijdelijke uitval toch uw baan te behouden? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Doe mee met de Meldactie van Ieder(In), het Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie NPCF. …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/meldactie-hobbels-naar-werk/

Meldactie van start voor cliënten GGZ, MO en VZ

Cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz), de Maatschappelijke Opvang (MO) en de Verslavingszorg (Vz) en hun naasten maken zich ongerust over de toegang tot én de continuïteit van de huidige zorg. Houden zij dezelfde contactpersoon? Wordt de huidige zorg in 2015 gecontinueerd? De afdeling Basisberaad start daarom een meldactie. Voor cliënten uit de GGz, MO …

Lees verder »

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/meldactie-van-start-voor-clienten-ggz-mo-en-vz/

Oudere berichten «