«

Twee ervaringsdeskundigen gezocht voor nieuw project

Met subsidie van ZONmw start de gemeente Capelle aan den IJssel samen met Welzijn Capelle en stichting Zorgbelang het pilotproject ‘Uitbreiding van de sociale wijkteams met expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag’. Het project loopt van 1 augustus 2018 tot en met 1 augustus 2020.
Ten behoeve van het team Hulpverlening, Ondersteuning en Interventie en de Sociaal Wijkteams zijn zij op zoek naar twee ervaringsdeskundigen.

 

De inhoud van de functie

Het betreft hulpverlening aan bewoners met multi-problematiek waarbij psychische problemen een grote rol spelen. Je levert als ervaringsdeskundige een bijdrage aan het begeleiden van bewoners zodat zij met succes en naar eigen tevredenheid kunnen functioneren en je ondersteunt collega’s. De belangrijkste taken zijn:

 • het voeren van intake- en hulpverlenende gesprekken 
 • het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak aan de hand van een probleemanalyse 
 • het maken van het plan van aanpak en de uitvoering daarvan zijn hoofdzakelijk gericht op het vergroten van vaardigheden van bewoners en het netwerk van de bewoner 
 • het voeren van casusregie en daarin zowel zelfstandig als in teamverband met collega’s en netwerkpartners de juiste hulp bieden 
 • het opbouwen en onderhouden van netwerken met externen in relatie tot de hulpvraag 
 • integraal samenwerken, met collega’s en doelgroepen
 • deelnemen aan verschillende interne en externe overlegsituaties 
 • zorgdragen voor zorgvuldige dossiervorming, rapportage, werkregistratie en administratieve afhandeling

 

Functie-eisen

Naast dat je past binnen het hierboven omschreven profiel vragen wij van jou dat je beschikt over: 

 • een HBO werk- en denkniveau 
 • bij voorkeur een opleiding MMZBGE of Howie the Harp™ 
 • ervaring met, en kennis van, de gevolgen van psychische kwetsbaarheid en het doormaken van een ontwrichte situatie 
 • het vermogen tot reflectie op het eigen herstelproces

  Daarnaast heb je bij voorkeur werkervaring; het hebben van aantoonbare ervaring in de psychiatrie (werkervaring of persoonlijk) is een pre.

 

Je bent iemand die: 

 • gemakkelijk contacten kan leggen en een vertrouwensrelatie kan opbouwen 
 • integraal kan samenwerken met interne en externe partners 
 • resultaatgericht, planmatig en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 
 • een sterk analytisch vermogen heeft en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • creatief is, je kunt ook áchter de structuren en buiten de lijnen kijken 
 • pro actief is en ondernemend in denken en doen 
 • flexibel en stressbestendig, je hebt improvisatievermogen en draagt zorg voor balans tussen werk/privé en gezondheid 
 • om kan gaan met emoties, weerstand en kritiek en open staat voor feedback 
 • humor heeft en kan relativeren

 

Arbeidsvoorwaarden Inschaling van de ervaringsdeskundige is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 7 of 8 van de cao Sociaal Werk. De omvang van het dienstverband is 20 uur per week. Het contract zal de duur van 10 maanden hebben bij indiensttreding per 1 oktober. Bij voldoende gebleken geschiktheid zal een vervolgcontract van maximaal 1 jaar worden aangeboden.

Informatie Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter Bakker, Manager Hulpverlening en Jeugd- en Jongerenwerk, via p.bakker@welzijncapelle.nu (06-11799975)

Sollicitatie Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag uiterlijk op donderdag 23 augustus 2018. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 12 september 2018. Je kunt je sollicitatie richten aan Liesbeth van der Sluijs, management assistente en mailen naar l.vandersluijs@welzijncapelle.nu

 

Meer informatie is hier te verkrijgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://basisberaad.nl/site/twee-ervaringsdeskundigen-gezocht-voor-nieuw-project/