Cliëntenpanels

Door het inventariseren van ervaringen van cliënten kan een antwoord verkregen worden op diverse vragen zoals bereikbaarheid, bekendheid, tevredenheid en doeltreffendheid van de geboden zorg en/of dienstverlening. Met cliëntenpanels zetten wij cliënten actief in voor het doen van aanbevelingen ten behoeve van verbetering van de zorg en diensten in uw instelling of gemeente. Ook worden cliënten zelf beter geïnformeerd over de zorg en worden ervaringen gedeeld.

Methode

Onze panelmethode gaat ervan uit dat de consumenten (zorgvragers, cliënten) van uw diensten en zorg zelf het beste kunnen aangeven of deze voldoen. De panelmethode stimuleert consumenten van de zorg om hun kennis, inzichten en gevoelens over zorg en diensten van uw instelling of gemeente kenbaar en inzichtelijk te maken. De panelmethode is een methode van informatieverzameling of achterbanraadpleging.

Afdeling Basisberaad heeft ruime ervaring met deze methode en met het bereiken van gebruikers van zorg die via de ‘standaard’ onderzoeken niet worden bereikt. Dit maakt deze methode ook geschikt voor kwetsbare groepen, zoals cliënten uit langdurige zorg, cliënten die verslaafd zijn en gebruikers  van de opvang.

Organisatie van de cliëntenpanels

In opdracht van instellingen en gemeenten organiseert Afdeling Basisberaad cliëntenpanels. In overleg met u wordt een keuze gemaakt in thema en doelgroep(en) van de cliëntenpanels. Afdeling Basisberaad organiseert de cliëntenpanels, maakt verslag, analyseert de informatie, en formuleert op basis hiervan aanbevelingen.

Doel van de cliëntenpanels

 • Informatie krijgen over behoeften die cliënten hebben en hoe de geboden zorg of diensten wordt ervaren.
 • Ervaringen inventariseren en een indicatie te krijgen over de ervaren kwaliteit van de geboden zorg en/of dienst vanuit cliëntenperspectief.
 • Onderzoek doen over specifieke thema’s, locaties en (deel)onderwerpen, gerichte kennis op doen over de geboden zorg.
 • Ook cliënten die niet deelnemen aan cliëntenraden te betrekken bij vraagsturing.
 • Nieuwe ideeën te ontwikkelen rondom zorg en voorzieningen en om de bestaande praktijk te bespreken.
 • Panelleden uit te nodigen om actief mee te denken over aanbevelingen en gewenste veranderingen.

Wijze van aanpak

 • In overleg met u kiezen we gezamenlijk het onderwerp en de te onderzoeken doelgroepen. Tot de doelgroepen behoren: cliënten, ex-cliënten en potentiële gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verslavingszorg (Vz) en/of maatschappelijke opvang (MO).
 • Afhankelijk van de afgesproken onderwerpen wordt gekozen voor een permanent panel (een vaste groep deelnemers), een semipermanent panel (vaste kerngroep) of een wisselend panel (elke bijeenkomst wisselende panelleden).
 • Potentiële panelleden worden door de instelling van de te houden panel benaderd en gevraagd  deel te nemen. Afdeling Basisberaad kan bij moeilijk bereikbare of motiveerbare cliënten een rol spelen in werven van panelleden door locaties te bezoeken of het panel op  de locatie zelf te houden. De panelleden ontvangen een onkostenvergoeding voor hun inspanningen.
 • Afdeling Basisberaad organiseert de panelgesprekken over één of met verschillende thema’s. Er wordt één thema per bijeenkomst behandeld.  Thema’s hebben betrekking op de gekozen onderwerpen, bijvoorbeeld het wel of niet ontbreken van bepaalde zorg, onderwerpen rond wonen, mogelijkheden op het gebied werk en dagbesteding en hoe de geboden zorg of dienst door cliënten wordt ervaren.
 • Als u als opdrachtgever specifieke informatie wil verkrijgen van de panelleden kunnen de vragen in overleg worden bepaald. Daarnaast kunnen panelleden aangeven welke vragen zij missen tijdens het panel.
 • De gestelde vragen zijn open vragen en de panelleiders geven hoogstens uitleg over de inhoud van de gestelde vraag. Elk panellid wordt hierbij aan het woord gelaten.
 • Verslagleggen van panelgesprekken en vertalen naar aanbevelingen voor u als opdracht gevende instelling of gemeente. Het zijn concrete aanbevelingen voor de door cliënten gewenste zorg (of diensten), zorg die ontbreekt of zorg die niet op de juiste manier wordt aangeboden. De resultaten van de panelgesprekken worden gepresenteerd in samenwerking met de panelleden en van de resultaten wordt een goed leesbaar verslag gemaakt.
 • Tijdens een afsluitend gesprek wordt met u besproken of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Bij voorkeur worden voor aanvang van de panels afspraken gemaakt over het opvolgen van de aanbevelingen door het panel. Bij het nakomen van de aanbevelingen kan uw cliëntenraad ook een rol spelen als bijvoorbeeld toezichthouder op de vorderingen

Voordelen van cliëntenpanels

U krijgt informatie over de ervaringen van cliënten met de geboden zorg of dienst: informatie over kwaliteit van de zorg, het ontbreken van bepaalde soorten zorg en signalering van nieuwe ontwikkelingen, vanuit  cliëntenperspectief. Het organiseren van panelgesprekken is een belangrijke stimulans tot vraagsturing.

Bij de panelgesprekken worden juist ook cliënten actief te betrokken bij die nog niet eerder actief zijn geweest op het terrein van cliëntenparticipatie. Het panelgesprek is daardoor een vorm van achterbanraadpleging en cliëntenparticipatie die optimaal gebruik maakt van de ervaringen van de deelnemers, zonder deze echter continu of teveel te belasten.

Meer informatie en offerte

Wilt u meer informatie? Wilt u binnen uw organisatie of gemeente een cliëntenpanel organiseren? Neem contact met Afdeling Basisberaad via info@basisberaad.nl / (010) 466 59 62

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.