Zorgbelang Inclusief

Het Basisberaad is onderdeel van Zorgbelang Inclusief.

Zorgbelang Inclusief werkt aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft.

Wij willen dit bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

 • Inclusiviteit: volwaardig mee kunnen doen;
 • Leefbaarheid: een gezonde, prettige leefomgeving;
 • Participatie: meebeslissen voor bewoners, patiënten én overheden.

Wat bieden wij?

Wij ondersteunen veel verschillende opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, de langdurige zorg, de Wmo, de GGZ, de jeugdhulp en participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis van dat perspectief en deze ervaringen, en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor de diensten die wij bieden.

Daarnaast bieden wij burgers onafhankelijk advies en ondersteuning via Adviespunt Zorgbelang:

Onze expertise

Wij onderscheiden ons:

 1. Door onze specialistische kennis en expertise, vaak verbonden met ervaringsdeskundigheid:
  • Persoonlijke ondersteuning van mensen, cliënten, patiënten.
  • Patiënten-, cliënten- en burgerparticipatie.
  • Kwaliteit van zorg en dienstverlening.
  • Advies en ondersteuning bij het aanpakken van organisatie- en samenwerkingsvraagstukken.
 2. Door onze praktische oriëntatie: het resultaat telt!
 3. Door onze expertise in het verbinden van zorgdomeinen en levensdomeinen.
 4. Door ons lokaal, regionaal en landelijk netwerk.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem een kijkje op zorgbelanginclusief.nl