Bijzondere inkijk achter ‘psychische voordeur’ in unieke bundel ‘DIEPTE’

Nog altijd rust er een maatschappelijk taboe op het hebben van een psychische aandoening. De negatieve berichten rondom overlast door ‘verwarde personen’ zijn inmiddels niet meer te tellen. Dat hierachter veel meer schuilgaat dan korte krantenberichten, blijkt uit de massale respons op de gedichtenwedstrijd rond het thema ‘Kwetsbaarheid en kracht’, die online magazine Denkraam uitschreef in het kader van haar 15-jarig bestaan. Een kleine 500 gedichten vonden hun weg naar de redactie, de beste 240 zijn nu gepubliceerd…

Het gevolg is een bundel gevuld met een veelzijdig palet aan achtergronden en ervaringen, welke onlangs in ontvangst werd genomen door Nine Kooiman (SP) in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Een unieke gedichtenbundel waarin veelvuldig aanknoping is gevonden in maatschappelijke problematiek, met name in de psychosociale hulpverlening. Sommige gedichten tonen veel inzicht in het gevoelsleven van mensen met een psychische aandoening, terwijl andere zich verplaatsen in specifieke maatschappelijke problemen. In andere gedichten is de door de schrijver eigen opgedane ervaring de belangrijkste inspiratiebron.
Denkraam is een Rotterdams vrijwilligersproject in de vorm van een interactief online magazine ‘voor en door cliënten en betrokkenen’ van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Een initiatief dat 15 jaar geleden ontstond vanuit het Platform Cliëntenraden Rijnmond en dat nu wordt gefaciliteerd door de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland. In het magazine staat het cliëntenperspectief centraal. De schrijvers, fotografen en correspondenten zijn voor een groot deel zelf ervaringsdeskundigen en publiceren over hun eigen ervaringen met de hulpverlening. Verder komen ook interviews, reportages, gedichten, recensies en vooral een hoop actuele thema’s en nieuws aan bod.

De bundel is overal verkrijgbaar, maar via DENKRAAM te bestellen met speciale korting