Disclaimer

Basisberaad stelt de informatie op haar websites met zorg samen. Wij streven ernaar dat onze informatie actueel, nauwkeurig, juist en dus betrouwbaar is. Toch kunnen fouten of onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Basisberaad, onderdeel van Zorgbelang Inclusief, kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Basisberaad kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die kunnen ontstaan als een Basisberaad-website niet goed werkt. Laat het ons weten als u fouten ontdekt of als je suggesties hebt ter verbetering.

Verantwoordelijkheden

De op onze websites opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Basisberaad kan de informatie op haar websites veranderen zonder dit vooraf kenbaar te maken. Op deze website staan ook links naar websites die niet van Basisberaad of Zorgbelang zijn. Basisberaad is niet verantwoordelijk voor de informatie op andere websites en ook niet voor de manier waarop andere websites werken. Wij doen alles om misbruik te voorkomen. Basisberaad kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten die door gebruikers van deze website via internet verzonden worden en evenmin voor berichten die op deze website geplaatst worden.

Auteursrechten

©Basisberaad, behalve waar anders vermeld. Niets van deze website mag worden overgenomen, gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisberaad.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over deze website:

Basisberaad, tel (010) 466 59 62 / info@basisberaad.nl