Medewerkers van Basisberaad

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: (010) 466 59 62 / e-mail: info@basisberaad.nl

U kunt uiteraard ons ook rechtstreeks benaderen. Dat kan via:

 

 

 

Training, ontwikkeling en advies

Ruud Aarse (010) 750 21 00 (06) 21 51 50 84 ruudaarse@basisberaad.nl
Edwin Vijfvinkel (010) 750 21 01 (06) 18 13 07 64 edwinvijfvinkel@basisberaad.nl
Tabitha Mudde (010) 750 21 05 (06) 38 54 61 75 tabithamudde@basisberaad.nl

 

Straatadvocaten

Anouk Flantua   (06) 82 12 69 04 anoukflantua@basisberaad.nl
Monja van Poppe   (06) 58 75 42 90 monjavanpoppel@basisberaad.nl
Christian van Gaal   (06) 82 24 38 43 christianvangaal@basisberaad.nl

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo voor GGZ

Tim Zonne   (06) 30 15 38 28 timzonne@basisberaad.nl

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo

Geeske Hoekstra   (06) 82 05 72 77 geeskehoekstra@basisberaad.nl

 

Collectieve belangenbehartiging (O)GGZ

Jochen Braams (010) 750 21 06 (06) 17 18 51 36 jochenbraams@basisberaad.nl
Tabitha Mudde (010) 750 21 05 (06) 38 54 61 75 tabithamudde@basisberaad.nl
       

 

Crisiskaartconsulent

Algemeen (010) 466 59 62 (06) 82 12 69 04 crisiskaart@zorgbelang-rijnmond.nl

 

Vrijwilligerscoördinatie

Ruud Aarse (010) 750 21 00 (06) 21 51 50 84 ruudaarse@basisberaad.nl

 

Manager

Jochen Braams (010) 750 21 06 (06)17 18 51 36 jochenbraams@basisberaad.nl