Cursus Crisiskaartconsulent met succes afgerond

Maandag 14 mei is de cursus Crisiskaartconsulent met succes afgerond bij Basisberaad in Rotterdam.
Voortaan zullen 7 ervaringsdeskundigen vanuit Basisberaad, Pameijer en Ypsilon vanuit eigen ervaringsdeskundigheid samen de kar trekken in Rotterdam voor opmaak van de Crisiskaart.
Antes zal later aansluiten. Ook gaat er aandacht uit naar inzet van de WRAP training en Triadekaart.
Samen met wijkteams gemeente Rotterdam, Antes, Pameijer, Ypsilon, Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Politie Rotterdam, Platform Cliëntenraden Rijnmond zal de Crisiskaart de komende tijd geborgd worden binnen de regionale aanpak personen met verward gedrag.Dit project wordt mogelijk gemaakt met subsidie vanuit ZonMw en cofinanciering van de samenwerkingspartners.