Cursus ‘Herstellen doe je zelf’

Herstellen doe je zelfJe hebt belangstelling voor deelname aan de cursus Herstellen doe je Zelf. De cursus wordt gegeven door mensen die zélf als gevolg van psychische problemen/verslaving in behandeling zijn geweest.

De cursus is bedoeld voor mensen die kort, of iets langer geleden, klachten hebben gehad vanwege hun psychische problemen, en die nu weer een volgende stap willen zetten in hun herstelproces. ‘Herstel’ is iets anders dan ‘genezing’. Iemand kan herstellen mét zijn of haar eventuele beperkingen als gevolg van de ziekte.

De cursus

De cursus ‘Herstellen doe je Zelf’ is geen vervanging van een behandeling door professionele hulpverleners. Je kunt aan de cursus deelnemen terwijl je nog in behandeling bent of begeleid wordt door een hulpverlener. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer twee uur. In de cursus wordt aandacht besteed aan onderwerpen als:

  • (wat versta je onder) herstel,
  • welke toekomstwensen heb je, wil je of kun je weer keuzes maken en doelen stellen,
  • hoe kun je omgaan met de buitenwereld en rollen vervullen als partner, ouder, burger, e.d.,
  • hoe kun je steun van andere mensen verkrijgen,
  • de mogelijkheden en hulpbronnen die je hebt,
  • medezeggenschap.

Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, wordt informatie gegeven over het onderwerp van de bijeenkomst en wordt geoefend met diverse vaardigheden. Dit onder leiding van twee getrainde ervaringsdeskundigen, die evenals jezelf ervaring hebben met psychische problemen en/of verslaving, en hier hulp bij hebben gezocht.

Wat vragen we van jou?

Iedereen die al een eindje op weg is in zijn herstel en een behandeltraject achter de rug heeft, kan deelnemen aan de cursus ‘Herstellen doe je Zelf’. Er worden geen bijzondere eisen gesteld om aan de cursus mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat een deelnemer in staat is zijn ervaringen met anderen te delen.

Als je je opgeeft voor de cursus, dan volgt er een kennismakingsgesprek. Samen met de cursusleider kun je nog eens bekijken of de cursus voor jou op een goed moment komt. Je krijgt binnen één week na dit gesprek bericht of je aan de cursus kunt meedoen.  

Een cursist mag twee maal verstek laten gaan. Indien dit meer dan twee maal is, is verdere deelname aan de cursus wel mogelijk, maar ontvang je pas een certificaat nadat je de benodigde bijeenkomsten hebt ingehaald. Bij afwezigheid neemt een van de cursusleiders contact met je op om te informeren wat de reden van afwezigheid is en biedt eventueel ondersteuning aan.

Wij hopen dat deelname aan de cursus een positief effect heeft op jouw herstel.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in het volgen van een cursus of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ruud of Edwin van het Basisberaad via:
(010) 750 21 00 – trainingenbasisberaad@zorgbelanginclusief.nl