Diensten

Wilt u ervaringsdeskundigheid inzetten in uw organisatie? Of cliëntenparticipatie vormgeven in uw instelling?  Door de jaren heen zijn er door Afdeling Basisberaad diensten ontwikkeld voor instellingen en gemeenten. Afdeling Basisberaad heeft ruime expertise op het gebied van ervaringsdeskundigheid, herstel, participatie en empowerment. Deze expertise gebruiken we in onze diensten.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en toepasbaarheid van onze diensten voor uw organisatie, en de kosten, kunt u contact opnemen met Aranka van der Velde (coördinatie Afdeling Basisberaad) via arankavandervelde@basisberaad.nl / (010) 750 21 06.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/diensten/

Adviseren over cliëntenparticipatie

Afdeling Basisberaad heeft kennis van en ervaring met het betrekken van cliënten en hun betrokkenen bij hulpervelening en zelfredzaamheid. Deze kennis kan ingezet worden in bestaande projecten met cliënten, zorginstellingen en (lokale) overheidsinstanties. Naast adviseren kunnen wij ook vorm en inhoud geven aan cliëntenparticipatie in nieuwe projecten of organisaties.

Methode

Onze methode gaat ervan uit …

Cliëntenpanels

Door het inventariseren van ervaringen van cliënten kan een antwoord verkregen worden op diverse vragen zoals bereikbaarheid, bekendheid, tevredenheid en doeltreffendheid van de geboden zorg en/of dienstverlening. Met cliëntenpanels zetten wij cliënten actief in voor het doen van aanbevelingen ten behoeve van verbetering van de zorg en diensten in uw instelling of gemeente. Ook worden …

Intervisie

Wellicht heeft u als instelling ervaringsdeskundigen in dienst. Afdeling Basisberaad biedt ondersteuning door middel van intervisietrajecten. Deze intervisie bestaat uit coaching aan de ervaringsdeskundige medewerker. Er kan casuïstiek uit de praktijk worden aangebracht waar de medewerker tegenaan loopt. Indien gewenst kan de uitkomst van de intervisie gesprekken gezamenlijk met de leidinggevende besproken worden om zo …

Inzetten van ervaringsdeskundigen

U wilt binnen uw team of organisatie ervaringsdeskundigen inzetten. Wat is hiervan de meerwaarde? Hoe kun je ervaringskennis benutten? En wat zijn de kansen en keerzijden van het inzetten van ervaringsdeskundigheid? Afdeling Basisberaad biedt de training ‘Ervaringsdeskundigheid’ aan.

Methode

Aan de hand van oefeningen en casuïstiekbespreking worden praktijkgerichte handvatten gegeven aan organisaties en teams die …

Ondersteunen van cliëntenraden

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad. Afdeling Basisberaad heeft expertise en ervaring in het ondersteunen van cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en kan deze kwaliteiten inzetten bij ondersteuning van cliëntenraden opdat deze beter kunnen functioneren.

Organisatie van ondersteuning

In opdracht van uw instelling organiseert Afdeling Basisberaad onafhankelijke ondersteuning voor de cliëntenraad. In …

Training ‘Samen deskundig’

Het trainingsaanbod Samen Deskundig biedt inzicht en handvatten vanuit het perspectief van cliënten rond knelpunten waarmee hulpverleners in de zorg te maken krijgen. Dit aanbod is ontwikkeld door Afdeling Basisberaad van Zorgbelang Inclusief samen met ervaringsdeskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Het trainingsaanbod wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen. De training wordt gegeven aan …

Workshops / voorlichting

Hulpverleners binnen de (O)GGz en welzijn krijgen in de praktijk te maken met o.a. andere wet- en regelgeving, convenanten en het aanvragen van fondsen. Afdeling Basisberaad heeft de kennis en ervaring om vanuit cliëntenperspectief advies en voorlichting te geven binnen de hulpverlening en bij (HBO) scholen. Wij bespreken deze onderwerpen op interactieve wijze en adviseren …