Diensten

Door de jaren heen is er vanuit de diverse projecten en activiteiten kennis opgedaan en op basis van deze expertise hebben wij uiteenlopende producten en diensten ontwikkeld. Alle producten en diensten zijn gebaseerd op empowerment, participatie, herstel en ervaringsdeskundigheid.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en toepasbaarheid van de producten en diensten voor uw organisatie, en de kosten, kunt u contact opnemen met de Afdeling Basisberaad  basisberaad@zorgbelang-zuidholland.nl / (010) 466 59 62.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/diensten/

Adviseren over cliëntenparticipatie

De afdeling Basisberaad heeft kennis van en ervaring met het betrekken van cliënten en hun betrokkenen bij hulpervelening en zelfredzaamheid. Deze kennis kan ingezet worden in bestaande projecten met cliënten, zorginstellingen en (lokale) overheidsinstanties. Wij kunnen ook vorm en inhoud geven aan cliëntenparticipatie in nieuwe projecten of nieuwe organisaties.

Bekijk pagina »

Cliëntenpanels

Cliëntenpanels

Door het inventariseren van ervaringen van cliënten kan een antwoord verkregen worden op vragen op het gebied van bereikbaarheid, bekendheid, tevredenheid en doeltreffendheid van de nu geboden zorg. Met cliëntenpanels worden cliënten actief ingezet als het gaat om het doen van aanbevelingen en verbetering van de zorg in een instelling of gemeente. Tevens wordt …

Bekijk pagina »

Intervisie

Er wordt ondersteuning geboden door middel van intervisietrajecten aan ervaringsdeskundigen werkzaam bij instellingen. Deze intervisie bestaat uit coaching aan de ervaringsdeskundigen en er kan casuïstiek uit de praktijk worden aangebracht waar de ervaringsdeskundige tegenaan loopt. Indien gewenst kan de uitkomst van de intervisie gesprekken (samen met de ervaringsdeskundige) met de leidinggevende besproken worden om zo …

Bekijk pagina »

Inzet ervaringsdeskundigen

In de training ‘Ervaringsdeskundigheid’ wordt aan de hand van oefeningen en casuïstiekbespreking praktijkgerichte handvatten gegeven aan teams die (gaan) werken met ervaringsdeskundigen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: wanneer is iemand ervaringsdeskundig, wat is de meerwaarde hiervan, hoe kun je ervaringskennis benutten in het team en wat zijn de kansen en keerzijden van het …

Bekijk pagina »

Ondersteunen van cliëntenraden

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat elke zorginstelling er toe verplicht is een cliëntenraad in te stellen. De afdeling Basisberaad heeft expertise en ervaring in het ondersteunen van cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en kan deze kwaliteiten inzetten bij cliëntenraden opdat deze goed kunnen funtioneren.

Bekijk pagina »

Training ‘Samen deskundig’

Centraal in de training staat bejegening en het kennis nemen van de leefwereld van cliënten zoals die door hen zelf wordt benoemd. Aan de hand van interactieve werkvormen worden dilemma’s waar professionals in zorg en welzijn tegenaan lopen geanalyseerd en praktijkgerichte handvatten vanuit het perspectief van cliënten meegegeven.

Bekijk pagina »

Workshops / voorlichting

Op (HBO) scholen en binnen de hulpverlening bieden wij adies en voorlichting. Hulpverleners binnen de (O)GGz en welzijn krijgen in de praktijk te maken met andere wet- en regelgeving, convenanten en het aanvragen van fondsen. Wij bespreken deze onderwerpen op interactieve wijze en adviseren hoe om te gaan met deze knelpunten.

Bekijk pagina »