Terug naar Diensten

Ondersteunen van cliëntenraden

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat elke zorginstelling er toe verplicht is een cliëntenraad in te stellen. De afdeling Basisberaad heeft expertise en ervaring in het ondersteunen van cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en kan deze kwaliteiten inzetten bij cliëntenraden opdat deze goed kunnen funtioneren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/diensten/ondersteunen-van-clientenraden/