Ervaringsdeskundigen, wat doen die eigenlijk?

Onder die titel publiceerde GGZtotaal een interview met drie ervaringsdeskundigen. Een van deze mensen is Tabitha Mudde, crisiskaart consulent bij Afdeling Basisberaad. In het artikel wordt ingegaan op wat ervaringsdeskundigen doen, en de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.
“Je bespreekt kwetsbare situaties. Ik heb zelf in soortgelijke situaties gezeten. Met die ervaring begrijp ik sneller hoe het is om de controle kwijt te raken. Het maakt het makkelijker om dingen bespreekbaar te maken”, aldus Tabitha over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid.
Binnen instellingen werken meer en meer ervaringsdeskundigen. Afdeling Basisberaad onderschrijft het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen. Lees het volledige artikel in GGZ totaal hier.