Over het Basisberaad

De afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/het-basisberaad/

Missie en visie

Individuele belangenbehartiging Individuele belangenbehartiging behelst het bieden van informatie, advies en steun aan mensen die geen of moeilijk aanspraak kunnen maken op de reguliere zorg. Mensen met cliëntervaring worden ondersteund bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing voor biedt en bij het bemiddelen bij conflicten of indienen van klachten. Kennis van individuele problematiek …

Bekijk pagina »

Over ons

Het Basisberaad zet zich in voor collectieve belangenbehartiging en versterking van de positie van de individuele cliënt. Het Plan van Aanpak MO II en Plan van Aanpak kwetsbare personen is daarbij leidend. Onder kwetsbare personen worden mensen verstaan die een samenloop van problemen ondervinden op meerdere leefgebieden, zoals werk, inkomen, zorg, welzijn, huisvesting, openbare orde …

Bekijk pagina »