Terug naar Over het Basisberaad

Medewerkers

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: (010) 466 59 62 / e-mail: info@basisberaad.nl

Training, ontwikkeling en advies

Straatadvocaten

Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO voor GGZ

Collectieve belangenbehartiging (O)GGZ

Crisiskaartconsulent

Vrijwilligerscoördinatie

Coördinatie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/het-basisberaad/medewerkers/