↑ Terug naar Over het Basisberaad

Over ons

Het Basisberaad zet zich in voor collectieve belangenbehartiging en versterking van de positie van de individuele cliënt. Het Plan van Aanpak MO II en Plan van Aanpak kwetsbare personen is daarbij leidend. Onder kwetsbare personen worden mensen verstaan die een samenloop van problemen ondervinden op meerdere leefgebieden, zoals werk, inkomen, zorg, welzijn, huisvesting, openbare orde en veiligheid. Hierdoor kunnen zij de sturing over hun eigen leven verliezen. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij ernstig beperkt zijn in hun activiteiten en in hun deelname aan de maatschappij.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/het-basisberaad/ons/