Meedenken

Cursussen

Lees verder

Ondersteuning

Lees verder

Meedoen

Lees verder

Meedenken

Lees verder

Basisberaad Rotterdam behartigt collectief de belangen van mensen in een kwetsbare positie. Dit doen we door:

  • adviezen uit te brengen aan gemeenten, (zorg)instellingen en andere organisaties in de regio Rotterdam-RIjnmond,
  • deel te nemen aan werkgroepen, commissies etc. voor GGz, MO en Vz in Rotterdam / Rijnmond,
  • zelf het overleg te organiseren met gemeenten en instellingen.

Platforms

Basisberaad heeft twee platforms waarin (vertegenwoordigers van) cliëntenraden uit de regio Rijnmond deelnemen:

  • Platform Cliëntenraden Rijnmond: hierin nemen GGz cliëntenraden deel
  • MOVERS, het platform voor cliëntenraden Maatschappelijke Opvang (MO), Verslavingszorg (VER) uit de regio Rijnmond en de Straatadvocaten (S) van Basisberaad Rotterdam.

Beide platforms komen eens per zes weken bijeen, en bespreken thema’s waar de betrokken cliëntenraden binnen de instellingen mee te maken krijgen. Signalen en knelpunten worden aangedragen bij gemeenten en instellingen.

Individuele belangenbehartiging

Door mensen individueel te ondersteunen ontstaat bij Basisberaad Rotterdam een goed beeld wat er leeft onder gebruikers van de zorg, waar de knelpunten in zorg en beleid zitten. Deze knelpunten vormen, samen met het overleg met cliënten en cliëntenraden, de basis voor de collectieve belangenbehartiging. Veel van de medewerkers hebben dubbele expertise: ze hebben uitgebreide vakkennis, en zijn ervaringsdeskundig. Bij overleggen nemen zoveel mogelijk ook mensen uit de doelgroep deel: zij weten als geen ander wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Niet over, maar met de mensen om wie het gaat.

Gesprekspartner

Basisberaad is als belangenbehartiger gesprekspartner voor instellingen, instanties en gemeenten.

Meer informatie

Platform

Basisberaad faciliteert twee platforms: het Platform Cliëntenraden Rijnmond (GGZ) en Movers (MO en VZ).

Meer informatie

Advisering

Basisberaad heeft ruime expertise en ervaring met advisering en ondersteuning vanuit cliëntenperspectief.

Meer informatie

Denkraam

Een online platform en tijdschrift voor en door cliënten, met artikelen, ervaringen, opinie en gedichten.

Meer informatie