Denkraam

De website denk-raam.nl is een site vol nieuws, achtergrondartikelen, ervaringsverhalen, gedichten en foto’s. Regelmatig wordt hier door de redactie en correspondenten artikelen geplaatst. Natuurlijk is het mogelijk om op de artikelen te reageren. Denkraam wordt ondersteund door Basisberaad Rijnmond.

Voor en door cliënten en betrokkenen

De redactie en correspondenten van Denkraam zijn vrijwilligers. Veel van de redactieleden zijn ervaringsdeskundig, of zijn op andere manier betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. Vanuit eigen perspectief schrijven redactie en correspondenten over ontwikkelingen in de zorg en geven ze hun visie. Maar ook wordt geschreven over bijeenkomsten die worden bijgewoond of voorzieningen etc.

Ontstaan

In 2002 werd in het Platform Cliëntenraden Rijnmond gesproken over informatievoorziening vanuit cliëntenperspectief. Dit leidde tot drie initiatieven: een informatiewinkel (Cliënten Informatie Punt), een Klantenkrant en website met nieuwsvoorziening. Een werkgroep heeft zich gestort op de klantenkrant, en december 2002 was er het eerste resultaat: het proefnummer van ‘Het Blad: de Krant’ kwam uit. Clip en GGzPlaza (de website) startten in 2003. In 2003 werd er een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam. Deze werd gewonnen door Ernest Smit voor zijn inzending: Denkraam. Sinds 2003 werd er zes maal per jaar het tijdschift Denkraam uitgebracht.

Van tijdschrift naar website

Eind 2012 is voor het laatst Denkraam als papieren tijdschrift uitgegeven. Daarna is Denkraam digitaal gegaan en wordt er gepubliceerd via website en sociale media.

Meer informatie

Bezoek de website van Denkraam