Gesprekspartner

Basisberaad Rijnmond is, als regionale cliëntenorganisatie in Rijnmond, gesprekspartner voor gemeente en instellingen in de regio Rijnmond. Basisberaad neemt deel aan overlegstructuren, stuurgroepen, werkgroepen. Wij participeren in alle relevante overleggen.

Individuele belangenbehartiging

In onze dagelijkse praktijk horen we veel wat de mensen ervaren, wat goed gaat in de hulp- en dienstverlening en wat beter kan. Deze signalen en knelpunten dragen we aan bij de juiste instanties. We onderbouwen signalen en knelpunten met praktijkvoorbeelden, en adviseren over verbetering van de kwaliteit van hulp- en dienstverlening en adviseren over beleid rond (O)GGZ. We laten hierbij zoveel mogelijk de mensen zelf aan het woord.

Voorbeeld: kapstokoverleg

Gemeenteraadsleden gaan, op het stadhuis in Rotterdam, het gesprek aan met mensen die ervaring hebben met de maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. Zo komen de raadsleden te weten wat er speelt in de praktijk en hoe beleid in de praktijk wordt ervaren. Dit overleg vindt circa vijf maal per jaar plaats, hieraan nemen deel gemeenteraadsleden, beleidsmakers en anderen, maar zeker ook de mensen om wie het gaat.