platforms

Basisberaad werkt in de regio Rijnmond samen met cliëntenraden, en hebben zich verenigd in twee platforms:

Platform Cliëntenraden Rijnmond

Een samenwerking van GGZ cliëntenraden in de regio Rijnmond. Het platform (of voorloper daarvan) is ontstaan in 2000.

Movers

Een samenwerking van cliëntenraden verslavingszorg en maatschappelijke opvangin de regio Rijnmond, en de straatadvocaten van het Basisberaad. Movers bestaat sinds 2005.

Aan beide platforms nemen vertegenwoordigers van cliëntenraden deel. Beide platforms komen circa zes maal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over instelling overschrijdende thema’s en hoe de cliëntenraden hier gezamenlijk in kunnen optrekken.

Eens in de twee jaar wordt een bijeenkomst in vorm van een conferentie of studiedag georganiseerd. De laatste was in oktober 2019 en stond in het teken van bemoeizorg.Een verslag van deze dag is hier te vinden.