Vrijwilligerswerk

Denkraam collageVrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij Afdeling Basisberaad. Zij werken op vele plekken binnen onze organisatie.  Vrijwilligerswerk bij Afdeling Basisberaad is werken in een klein team met informele sfeer bij een maatschappelijk betrokken organisatie.

Vrijwilligersfuncties

Binnen Afdeling Basisberaad wordt nog meer vrijwilligerswerk gedaan: voorlichting geven over bijvoorbeeld de crisiskaart of over de trainingen. Of gastheer/vrouw tijdens de inloopmiddag, een ontmoetingsplek voor alle belangstellenden. Soms wordt onze mening ergens over gevraagd. Graag laten we jou spreken over jouw ervaringen op dat gebied. Of vragen we je mee te denken over een thema of mee te doen aan een activiteit. Vrijwilligerswerk bij Afdeling Basisberaad is ‘maatwerk’: onze vrijwilligerscoördinator kijkt graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn voor werken bij Afdeling Basisberaad.

Denkraam

Denkraam, een online magazine, heeft een redactie welke volledig draait op vrijwilligers. Als redactielid bij Denkraam ben je medeverantwoordelijk voor het bedenken, schrijven en publiceren van artikelen in het online magazine en de maandelijkse nieuwsbrief ‘Denkraam Extra’. De redactie bestaat uit circa tien mederedacteuren en een meewerkend hoofdredacteur (ook vrijwilliger!). Meer informatie.

Wat vragen wij?

Als belangenbehartiger vinden we het belangrijk dat er niet over, maar met de mensen gepraat wordt om wie het gaat. Daarom is het merendeel van onze medewerkers ervaringsdeskundig. Heb je zelf ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of verslavingszorg of ben je op een andere manier betrokken? Kom vrijwilligerswerk bij ons doen.. Het aantal uren per week is uiteraard flexibel, afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden.

Wat bieden wij?

  • Uiteraard worden reiskosten vergoed. In sommige gevallen kunnen we ook een vrijwilligersvergoeding bieden.
  • Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract.
  • Onze vrijwilligerscoördinator is er voor alle vrijwilligers: hij helpt, begeleidt (waar nodig) en evalueert bij het vrijwilligerswerk.

Belangstelling?

Indien je belangstelling hebt om vrijwilligerswerk te doen, neem dan contact met ons op via (010) 466 59 62 of info@basisberaad.nl