Straatadvocaten

Ben je dakloos of dreig je dit te worden? Heb je schulden of problemen met je uitkering? Neem contact op met de straatadvocaten (geen juristen) van het Basisberaad. Zij werken onafhankelijk en gratis. Ze proberen samen met jou de dakloosheid te voorkomen of zo snel mogelijk deze te beëindigen.

Onafhankelijk en gratis

De straatadvocaten werken voor Basisberaad. Ze zijn geen juristen of hulpverleners en werken niet voor de gemeente. De straatadvocaten zijn belangenbehartigers voor mensen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen dit te worden), en zoeken samen met jou naar een oplossing. De straatadvocaten hebben een ruim netwerk binnen de gemeente en instellingen, zo kunnen we snel een oplossing zoeken. Voor de straatadvocaten hoef je niet te betalen.

Je kunt de straatadvocaten bereiken via:

Christian van Gaal (06) 82 24 38 43 christianvangaal@basisberaad.nl
Anouk Flantua anoukflantua@basisberaad.nl
Monja van Poppel monjavanpoppel@basisberaad.nl

De straatadvocaten werken bij Basisberaad Rotterdam:Hoogstraat 66A te Rotterdam. Langskomen? Langskomen kan, maar bel van te voren even naar de straatadvocaten of ze aanwezig zijn!

Achtergrondinformatie

Vaak ontstaan de problemen na verlies van werk, bij de aanvraag van een uitkering, bij stagnatie na aanmelding voor schuldhulpverlening of bij een verandering in de woonsituatie. Door deze problemen kunnen mensen te maken krijgen met huisuitzetting. De Straatadvocaten proberen te voorkomen dat iemand dakloos wordt, dan wel de dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. Ze werken onafhankelijk van instellingen en gemeente, en zijn zelf ervaringsdeskundig.

Belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn

De straatadvocaten willen:

  • dakloosheid voorkomen en oplossen;
  • de beeldvorming over daklozen positief beïnvloeden;
  • emancipatie van de daklozen.

De nadruk ligt echter op het voorkomen van dakloosheid, dan wel het zo snel mogelijk oplossen van dakloosheid. De straatadvocaten hebben binnen de hulpverlening en de politiek een goed en uitgebreid netwerk. In het werk signaleren de straatadvocaten knelpunten in de hulpverlening en dienstverlening van instellingen, gemeenten en instanties. Deze knelpunten dragen we aan bij de juiste instanties binnen ons netwerk.We slaan een brug(cliënten van) instellingen, instanties en politiek.

Collectieve belangenbehartiging

Door ons werk als straatadvocaten krijgen we veel signalen en knelpunten rond de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. We hebben een goed beeld waar mensen tegenaan lopen als ze dakloos zijn of dreigen te worden. Daarbij zijn de straatadvocaten ervaringsdeskundig: in het verleden hebben ze zelf ook te maken gehad met dakloosheid en/of verslaving. Deze kennis en ervaring zetten we in overleggen met o.a. gemeente en diverse instellingen. We nemen deel aan diverse overleggen of organiseren deze, zoals bijvoorbeeld Movers en het Kapstokoverleg.

Meer informatie hierover?

Anouk Flantua (06) 82 12 69 04 anoukflantua@basisberaad.nl
Monja van Poppel (06) 58 75 42 90 monjavanpoppel@basisberaad.nl