Over ons

Hoogstraat 66A Rotterdam

Hoogstraat 66A – Rotterdam

Het Basisberaad is een belangenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische/psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of dakloosheid. We ondersteunen mensen bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing biedt en bemiddelen bij conflicten of klachten. Het Basisberaad staat klaar voor alle groepen mensen in een ‘kwetsbare positie’.

Belangenbehartiging: individueel en collectief

We bemiddelen en slaan een brug naar hulpverlening, gemeenten en andere organisaties. Door mensen individueel hun belangen te behartigen, maar ook door casuïstiek en knelpunten aan te dragen bij de hulpverlening, gemeenten en andere relevante organisaties. Door mensen te ondersteunen hebben we een goed beeld van de dagelijkse praktijk en hoe deze wordt ervaren door de mensen. We laten hierbij zoveel mogelijk de mensen om wie het gaat zelf aan het woord.

Werken vanuit eigen kracht

Wij geloven niet dat mensen kwetsbaar zijn, maar zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Wij ondersteunen mensen, bieden een platform en werken vanuit eigen kracht. Het merendeel van onze professionals is ook ervaringsdeskundig: de kennis en ervaring als cliënt, alsmede die van anderen, zetten wij professioneel in in ons werk. Samen werken we aan een beter perspectief en kwaliteit van leven.

Het Basisberaad is in 1981 ontstaan vanuit actiegroepen die de psychiatrie anders wilden organiseren. Sinds de zomer 2009 is Basisberaad een aparte afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland, nu Zorgbelang Inclusief.

Onze missie en visie

Lees meer

Onze medewerkers

Lees meer

Over zorgbelang Inclusief

Lees meer