Onze medewerkers

Aranka van der Velde

Anouk Flantua

Straatadvocaat
Consulent Crisiskaart

(06) 82 12 69 04
anoukflantua@basisberaad.nl

Aranka van der Velde

Coördinatie, Collectieve belangenbehartiging (O)GGZ

(010) 750 21 06 / (06) 82 19 77 23
arankavandervelde@
basisberaad.nl

Belinda Beikes

Straatadvocaat
.

(010) 750 21 04 / (06) 30 77 45 19
belindabeikes@basisberaad.nl

Edwin Vijfvinkel

Training, ontwikkeling en advies
.

(010) 750 21 01 / (06) 18 13 07 64
edwinvijfvinkel@basisberaad.nl

Frank van der Schee

Straatadvocaat, Collectieve belangenbehartiging (O)GGZ

(010) 750 21 02 / (06) 50 60 11 76
frankvanderschee@basisberaad.nl

Geeske Hoekstra

Onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) Wmo.

(010) 307 64 50 / (06) 82 05 72 77
geeskehoekstra@basisberaad.nl

Ruud Aarse

Training, ontwikkeling en advies – Vrijwilligerscoördinator

(010) 750 21 00 / (06) 21 51 50 84
ruudaarse@basisberaad.nl

Tabitha Mudde

Training, ontwikkeling en advies
.

(010) 75 02 105 / (06) 38 54 61 75
tabithamudde@basisberaad.nl
   

Tim van Rooijen

Straatadvocaat

(010) 750 21 03 / (06) 43 14 50 59
timvanrooijen@basisberaad.nl

Tim Zonne

Onafhankelijk Cliëntondersteuner

(010) 750 21 08 / (06) 30 15 38 28
timzonne@basisberaad.nl