Zorgbelang Inclusief

Logo Zorgbelang InclusiefBasisberaad is onderdeel van Zorgbelang Inclusief.

Wij werken aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft.

Wij willen dit bereiken door het ondersteunen van inwoners, cliënten, patiënten, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en anderen, gericht op:

  • Inclusiviteit: volwaardig mee kunnen doen;
  • Leefbaarheid: een gezonde, prettige leefomgeving;
  • Participatie: meebeslissen voor bewoners, patiënten én overheden.

Meer informatie over Zorgbelang Inclusief: klik hier.