Projecten

Afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht.

  • Mensen die hun ervaring als cliënt willen inzetten in bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, kunnen bij het Basisberaad terecht voor de training ‘Werken met eigen ervaring’; Hier leer je je ervaringen op een goede, deskundige wijze in te zetten.
  • Mensen die een (psychische) crisis hebben meegemaakt kunnen samen met onze crisiskaartconsulent een crisiskaart opstellen, een korte ‘handleiding’ wat mensen moeten doen tijdens een crisis.
  • Ben je dakloos of dreig je dit te worden? De straatadvocaten proberen huisuitzetting te voorkomen, of dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen.
  • Op zoek naar hulp  op het gebied van zorg, wonen, financiën en dagbesteding? Onze cliëntondersteuner helpt je bij het formuleren van je vragen en helpt je op weg naar het juiste loket in Rotterdam.
  • Elke dinsdagmiddag is er inloop: je kunt terecht voor een bakje koffie, een gesprek en kunt gebruik maken van een computer.
  • Denkraam is een online magazine vol artikelen met nieuws en achtergrondinformatie over de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Redactie, schrijvers en fotografen zijn vrijwilligers.

Voor cliëntenraden

  • Voor cliëntenraden GGz is er het Platform Cliëntenraden Rijnmond, gefaciliteerd door het Basisberaad. Hier worden instelling-overschrijdende thema’s besproken en samengewerkt.
  • Cliëntenraden  maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Rijnmond hebben zich verenigd in het Platform Movers, ondersteund door de Straatadvocaten  van het Basisberaad

Collectieve belangenbehartiging en gesprekspartner

  • Signalen worden verzamelt en collectief aangedragen bij de juiste organisatie(s). De Afdeling Basisberaad neemt deel aan verschillende overleggen met o.a. gemeenten en is zo gesprekspartner.

Bovenstaande activiteiten worden (grotendeels) gefinancierd met subsidie van de gemeente Rotterdam.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/

Collectieve belangenbehartiging

Afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van kwetsbare personen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Afdeling Basisberaad faciliteert het Platform Cliëntenraden Rijnmond,  Dit platform komt zes maal per jaar bijeen. Kennis en ervaring wordt uitgewisseld en er wordt gezamenlijk opgetrokken. Ook worden er bijeenkomsten, zoals themamiddagen, verzorgd.

Maatschappelijke …

Crisiskaart

De Crisiskaart biedt de mogelijkheid om zaken rondom een (psychische) crisis vooraf te regelen. Dit doe je samen met een crisiskaartconsulent. Op de Crisiskaart staat alle informatie die tijdens een crisis belangrijk is, zoals:

persoonlijke gegevens; gegevens van contactpersonen (vrienden en/of familie en hulpverleners); omschrijving van een crisissituatie; medicatiegebruik en eventuele lichamelijke problemen; afspraken met …

Cursussen en trainingen

Het scholingsaanbod richt zich in eerste instantie op de bewustwording, ‘empowerment’ en emancipatie van de individuele cliënt. In tweede instantie richt het zich op het versterken van de positie van cliënten in Rotterdam en de regio. De cursussen zijn erop gericht dat cliënten concreet een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de positie van …

Straatadvocaten

De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. Ze proberen te voorkomen dat iemand dakloos wordt, dan wel de dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. De straatadvocaten zijn rechtstreeks te bereiken, en hun dienstverlening is gratis. Ze werken voor iedereen die dakloos is of dit dreigt te …

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo voor GGZ

Het kan voorkomen dat je hulp nodig hebt op het gebied van zorg, wonen, financiën en dagbesteding. De gemeente Rotterdam heeft daar een aantal ‘loketten’ voor in het leven geroepen, zoals de Vraagwijzer, Centraal Onthaal en het Jongerenloket. Het is echter niet altijd meteen duidelijk welke vragen je eigenlijk hebt en bij welk loket je …