Projecten

De activiteiten van het Basisberaad richten zich op de doelgroepen :
– Kwetsbare jongeren (16-23 jaar)
– Dak- en thuisloze jongeren en volwassenen, waaronder verslaafden
– Volwassenen met meervoudige GGz-problematiek
– Personen in acute crisissituaties.

Om daar vorm en invulling aan te geven dient er een onderscheid gemaakt te worden in :
1. Activiteiten die met subsidiegelden uitgevoerd worden
2. Diensten en producten waarvoor betaald moet worden
3. Activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/

Collectieve belangenbehartiging

Bij collectieve belangenbehartiging en signalering licht de nadruk op het oppakken van een aantal thema’s. De thema’s worden door werkgroepen voorbereid. Het werk van de werkgroepen moet resulteren in meningen, adviezen of signalering van tekortkomingen en best practices. Concreet kan het gaan om een publicatie, digitale nieuwsbrief, film, ludieke actie en/of panels. Bij de samenstelling …

Bekijk pagina »

Crisiskaart

Wat is een crisiskaart?

Een crisiskaart is een klein persoonlijk document waarop kerngegevens beschreven staan die voor u en uw omstanders belangrijk zijn wanneer u in psychische crisis raakt. Hierbij kunt u denken aan persoonsgegevens, medicatie en contactpersonen, maar bijvoorbeeld ook aan wensen bij opname.

Op deze manier weet u altijd zeker dat de benadering en verdere aanpak verloopt …

Bekijk pagina »

Jongerenplatform

De mening van jongeren is belangrijk!!! Onder kwetsbaren jongeren verstaan wij de zogenoemde zwerfjongeren die feitelijk of residentieel dakloos zijn en onder de 23 jaar zijn met meervoudige problemen. Deze groep maakt deel uit van het Programmaplan MO II.

“Het platform heb ik in 2011 leren kennen via een vriendin, die in het platform zat. …

Bekijk pagina »

KOEK!

Bij het project KOEK! (Koersen Op Eigen Kunnen) keuren jongeren hun maatschappelijke opvang. Er wordt een keuringsteam aangesteld dat bestaat uit jongeren uit de verschillende opvanglocaties in Rotterdam. Deze jongeren krijgen training in o.a. het afnemen van interviews en sociale vaardigheden. Het team gaat vervolgens jongeren in de opvang interviewen en schrijft een advies voor …

Bekijk pagina »

Straatadvocaten

De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangen behartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen worden. De nadruk ligt op het voorkomen van dakloosheid of het zo snel mogelijk beëindigen daarvan. De Straatadvocaten zijn op een direct nummer te bereiken

Een groeiend aantal Rotterdammers heeft te kampen met schulden, onder andere bij energiebedrijven en woningcorporaties. …

Bekijk pagina »

Versterking positie cliënten (cursussen en trainingen)

Het scholingsaanbod richt zich in eerste instantie op de bewustwording, ‘empowerment’ en emancipatie van de individuele cliënt. In tweede instantie richt het zich op het versterken van de positie van cliënten in Rotterdam en de regio. Bewustwording van je maatschappelijke positie als ervaringsdeskundige is de eerste stap om deze ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen. De cursussen …

Bekijk pagina »