↑ Terug naar Projecten

Collectieve belangenbehartiging

Bij collectieve belangenbehartiging en signalering licht de nadruk op het oppakken van een aantal thema’s. De thema’s worden door werkgroepen voorbereid. Het werk van de werkgroepen moet resulteren in meningen, adviezen of signalering van tekortkomingen en best practices. Concreet kan het gaan om een publicatie, digitale nieuwsbrief, film, ludieke actie en/of panels. Bij de samenstelling van de themawerkgroepen wordt ingezet op een evenwichtige afspiegeling van onze drie doelgroepen. Bij de collectieve belangenbeharting zal meer en meer gebruik worden gemaakt van social media en community-achtige structuren.

De definitieve thema’s en de volgorde van agendering gaat op basis van actualiteit.

Daarnaast zullen wij deelnemen aan bestaande netwerken, zoals Contractgroep Noordwijk en het Platform Cliëntenraden Rijnmond (PCR). Van het PCR zijn wij een samenwerkingspartner.

Wij blijven ons inzetten om onze achterban te voorzien van actuele informatie door het verspreiden van informatie op de gebieden van Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg en Geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie?

Neem contact op met Aranka van der Velde T: (010) 750 21 06 / arankavandervelde@basisberaad.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/collectieve-belangenbehartiging/