Terug naar Projecten

Cursussen en trainingen

Het scholingsaanbod richt zich in eerste instantie op de bewustwording, ‘empowerment’ en emancipatie van de individuele cliënt. In tweede instantie richt het zich op het versterken van de positie van cliënten in Rotterdam en de regio. De cursussen zijn erop gericht dat cliënten concreet een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de positie van cliënten door middel van het inbrengen van het perspectief van cliënten en het realiseren van cliënteninspraak in activiteiten met en voor cliënten.

Voor wie

De cursus ‘Werken met eigen ervaring’ is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en is bedoeld voor mensen die psychiatrische- en/of verslavingsproblemen hebben gehad en die hun ervaringen actief willen gaan inzetten in werk (betaald of onbetaald).

Meer informatie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/cursussen-en-trainingen/

Werken met eigen ervaring

Een cursus voor (ex-)cliënten om eigen ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of maatschappelijke opvang te leren gebruiken in bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of activiteiten met en voor cliënten.

Herstellen van je problematiek

Als je psychiatrische of verslavingsproblemen hebt gehad, sta je voor de taak het leven weer vorm en inhoud te geven naar …

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

Een Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpinstrument dat helpt om zelfsturing te geven aan het proces van herstel. Ook bij het vinden en houden van werk kan de WRAP houvast bieden om hierin eigen regie te houden.

Ontstaan

WRAP is een zelfhulpinstrument dat in de jaren negentig in de Verenigde Staten is ontwikkeld …