Terug naar Cursussen en trainingen

Werken met eigen ervaring

Een cursus voor (ex-)cliënten om eigen ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of maatschappelijke opvang te leren gebruiken in bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk of activiteiten met en voor cliënten.

Herstellen van je problematiek

Als je psychiatrische of verslavingsproblemen hebt gehad, sta je voor de taak het leven weer vorm en inhoud te geven naar je eigen mogelijkheden en wensen. De weg naar herstel is er een van vallen en opstaan. Het verloopt voor iedereen anders. Gedurende het herstelproces ontwikkel je een eigen deskundigheid over het leven. Zo leer je wat wel werkt en wat niet, wat je op verschillende momenten nodig hebt en vind je manieren om je staande te houden in het leven.

Je eigen ervaringen inzetten

Wil je je  verworven deskundigheid later actief inzetten in (vrijwilligers)werk? Er komt echter nog al wat bij kijken om je eigen ervaringen functioneel in te zetten. Afdeling Basisberaad heeft in samenwerking met St. Rehabilitatie ‘92 de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ ontwikkeld. Het doel van de cursus is: de eigen ervaringen in het kader van herstellen te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten.

Voor en door ervaringsdeskundigen

De cursus is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen. Je leert eigen ervaringen te gebruiken om anderen te ondersteunen. Het geleerde kan je in verschillende functies inzetten. Bijvoorbeeld bij individuele advisering (consulent), het geven van voorlichting of trainingen, het deelnemen aan een cliëntenraad of het opzetten van cliëntgestuurde initiatieven. De docenten bij Afdeling Basisberaad zijn zelf ook ervaringsdeskundig.

De cursus

De cursus is opgebouwd uit drie blokken van in totaal 12 lessen . In het eerste blok staat ‘het eigen verhaal’ centraal. Met de andere deelnemers wissel je onderling je ervaringen uit als cliënt om ervaringskennis op te bouwen. Het tweede blok is gericht op werksituaties. Ervaringsdeskundige gastdocenten zijn uitgenodigd om iets over hun werk te vertellen. In het derde blok worden vaardigheden geoefend die nodig zijn om te werken met eigen ervaringen. Bij aanvang van de cursus ontvang je een werkboek.

Voorafgaand een gesprek

Voorafgaand aan de cursus heb je een gesprek met één van de docenten. Hierin worden je verwachtingen en wensen besproken. En er wordt gekeken of de cursus geschikt is jou. Tijdens de cursus wordt, indien gewenst, persoonlijke ondersteuning geboden om eventuele problemen met de cursus op te lossen. Als je de cursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang je aan het eind een certificaat. De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige docenten.

Praktische zaken

  • De cursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur die iedere week en soms om de week plaatsvinden. Met voorbereidingstijd en tijd voor opdrachten meegerekend moeten je rekenen op een investering van ongeveer 8 uur per week.
  • De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 cursisten.
  • Bij voldoende belangstelling start ieder voorjaar en ieder najaar een nieuwe cursus.
  • Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan de cursus verbonden, reiskosten komen echter wel voor eigen rekening.

Meer informatie

Heb je interesse voor de cursus of wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/cursussen-en-trainingen/cursus-werken-met-eigen-ervaring/