Terug naar Cursussen en trainingen

WRAP – Wellness Recovery Action Plan

Een Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpinstrument dat helpt om zelfsturing te geven aan het proces van herstel. Ook bij het vinden en houden van werk kan de WRAP houvast bieden om hierin eigen regie te houden.

Ontstaan

WRAP is een zelfhulpinstrument dat in de jaren negentig in de Verenigde Staten is ontwikkeld door Mary Ellen Copeland. Zij ging samen met anderen op zoek naar wat iedereen zelf gedaan had om eigen herstel vorm te geven. Ze kwamen tot het inzicht dat er in al die herstelprocessen een aantal overeenkomsten zaten. Op basis van deze inzichten is de WRAP ontstaan. WRAP wordt wereldwijd steeds meer gebruikt.

Inhoud 

Het fundament van de WRAP bestaat uit vijf sleutelbegrippen:

 • hoop;
 • persoonlijke verantwoordelijkheid;
 • eigen ontwikkeling;
 • opkomen voor jezelf;
 • steun.

Door over deze begrippen na te denken en op persoonlijke wijze in te vullen en tot leven te brengen, komt ook het proces van herstel in beweging. De volgende stap is het verzamelen van ‘gereedschap’ om je goed te voelen: de gereedschapskoffer voor een goed gevoel. Met al dat gereedschap ga je de zes plannen van de WRAP vullen.

 • In het Dagelijks Onderhoudsplan stop je wat je nodig hebt om je dagelijks goed te voelen.
 • Bij Triggers bedenk je wat jouw triggers – situaties buiten jezelf – zijn. In het bijbehorende actieplan stop je uit je gereedschapskoffer dat wat je kan gebruiken om de trigger(s) te neutraliseren.
 • Bij Vroege Waarschuwingstekens benoem je wat je merkt als het minder goed met je gaat. In het bijbehorende actieplan stop je gereedschap om je weer goed te gaan voelen.
 • Bij Signalen van Ontsporing beschrijf je hoe je bent als het echt slecht gaat, maar je nog wel zelf wat kan doen. Ook dat gereedschap zet je in een actieplan.
 • In het Crisisplan beschrijf je hoe jij wilt dat anderen jou in een crisis ondersteunen en ook hoe zichtbaar wordt dat de crisis weer over is.
 • In het Post-crisisplan kun je uitwerken hoe je na een crisis weer geleidelijk terug kunt keren naar je dagelijks ritme.

De WRAP is een plan van jezelf. Je deelt de WRAP met degenen die daar een rol in spelen.

Een WRAP maken

Een WRAP is geen invuloefening maar ondersteunt je als je op een andere manier wilt leren kijken naar herstel en je eigen mogelijkheden. Dit is een voortschrijdend proces. Een eerste aanzet voor een WRAP maken mensen vaak in een groep, die geleid wordt door twee opgeleide WRAP-facilitators. Zij zijn zelf ervaringsdeskundig. Ze begeleiden het proces van gelijkwaardige uitwisseling waarin iedere deelnemer de deskundige is over zichzelf. De uitwisseling van ervaringen inspireert. Een WRAP-groep komt acht keer twee-en-een half uur bij elkaar om alle onderdelen te leren kennen en een eigen invulling te maken. Je kunt je WRAP in de loop der tijd verder verfijnen, uitbouwen of aanpassen.

Wereldwijd wordt de WRAP veel gebruikt om een op herstel gerichte manier van leven te ondersteunen. Uit onderzoek in de VS komt naar voren dat mensen die een WRAP maken, minder last hebben van symptomen, meer hoop en een hogere kwaliteit van leven ervaren en bovendien beter voor hun eigen behoeften en belangen opkomen in hun contacten met (GGZ-)hulpverleners.

Meer informatie

Voor meer informatie over de WRAP bij Afdeling Basisberaad, neem contact op met:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/cursussen-en-trainingen/wellness-recovery-action-plan/