↑ Terug naar Projecten

Jongerenplatform

De mening van jongeren is belangrijk!!!
Onder kwetsbaren jongeren verstaan wij de zogenoemde zwerfjongeren die feitelijk of residentieel dakloos zijn en onder de 23 jaar zijn met meervoudige problemen. Deze groep maakt deel uit van het Programmaplan MO II.

“Het platform heb ik in 2011 leren kennen via een vriendin, die in het platform zat. Zij vond dat ik goed kan praten en met jongeren om kan gaan. Zo heeft ze me erbij gehaald. Eerst als deelnemer van het platform, nu loop ik er stage. Het Platform Zwerfjongeren doet aan belangenbehartiging voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Het gaat om jongeren die begeleid wonen, geen school of opleiding hebben en vaak ook psychische problematiek hebben.
In mijn werk als stagiair onderhoud ik de contacten met de jongeren in het platform. Ook ga ik, samen met de projectleider, langs bij diverse instellingen om presentaties te geven. Zo werven we jongeren voor het platform. Met het platform verzamelen we waar jongeren tegenaan lopen. Zonder de jongeren weet je niet waar de problemen liggen. We proberen dan te bemiddelen bij de instellingen waar ze tegen de deur aan lopen. Eens in de acht weken hebben we een bijeenkomst met de GGD Rijnmond, waar we deze zaken aanbrengen. We zijn belangenbehartigers voor de jongeren en een soort tussenstop tussen de jongeren, GGD en politiek.” (Bjorn Romy – stagiair bij het jongerenplatform)

“We willen onder andere onderzoek gaan doen naar instellingen voor jongeren. Het is belangrijk om uit te vinden waar de knelpunten zitten, zodat deze kunnen worden aangedragen bij de gemeente Rotterdam. Daarna hopen we dat er spoedig verandering komt in dingen die niet goed lopen. Een voorbeeld is dat sommige jongeren geen woonadres hebben. Het aanvragen van een uitkering wordt dan bijna onmogelijk gemaakt. En zonder werk of uitkering kom je in de problemen, een studie gaan doen is dan niet mogelijk. En daar willen we met het jongerenplatform wat aan gaan doen: hoe kunnen we dakloze jongeren weer op weg helpen richting school, werk, inkomen enzovoort.
Er zijn veel gemotiveerde jongeren die wat willen bereiken. Voor hen wil ik me inzetten, zodat het makkelijker en duidelijker wordt voor ze. Vaak moeten de jongeren het via omwegen regelen, ze worden door instanties van het kastje naar de muur gestuurd. En daar wil ik me voor inzetten: de mogelijkheden zijn er wel, maar je moet ze wel weten te vinden. Daarom gaan we met het platform ook onderzoek doen, zodat we de meest belangrijke informatie hebben waarmee we de jongeren kunnen helpen. En dan hoeven ze niet meer van het kastje naar de muur.” voormalig deelnemer jongerenplatform.

Meer informatie?
Tel 010-466 59 62

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/jongerenplatform/