Terug naar Straatadvocaten

Achtergrondinformatie Straatadvocaten

Vaak ontstaan de problemen na verlies van werk, bij de aanvraag van een uitkering, bij stagnatie na aanmelding voor schuldhulpverlening of bij een verandering in de woonsituatie. Door deze problemen kunnen mensen te maken krijgen met huisuitzetting.

De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. Ze proberen te voorkomen dat iemand dakloos wordt, dan wel de dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. Ze werken onafhankelijk van instellingen en gemeente, en zijn zelf ervaringsdeskundig.

De straatadvocaten willen:

  • dakloosheid voorkomen en oplossen;
  • de beeldvorming over daklozen positief beïnvloeden;
  • emancipatie van de daklozen.

De nadruk ligt echter op het voorkomen van dakloosheid, dan wel het zo snel mogelijk oplossen van dakloosheid.

Onafhankelijk

De straatadvocaten hebben binnen de hulpverlening en de politiek een goed en uitgebreid netwerk. Door dit netwerk kunnen ze een oplossing zoeken voor mensen, maar ook knelpunten signaleren in de dienst- en hulpverlening binnen de maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Door deze knelpunten op de juiste plekken aan te dragen slaan de straatadvocaten een brug tussen (cliënten van) instellingen, instanties en politiek.

Overleg

Netwerken en het bijwonen van overleggen met instellingen en politiek zijn dan ook naast individuele contacten met daklozen effectief gebleken voor de collectieve belangenbehartiging. Er vindt -waar nodig- overleg met beleidsmakers over Centraal Onthaal (CO) en beleidsaanpak MO/(O)GGZ. Verder voeren de straatadvocaten het secretariaat van het zogeheten Kapstokoverleg. In het verlengde hiervan worden goede contacten met de gemeentepolitiek onderhouden. Maandelijks vindt er in het kader van Movers overleg plaats met de beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie?

Bel naar het Basisberaad en vraag naar een van de straatadvocaten (Hanneke Oberman, Frank van der schee, Tim van Rooijen en Belinda Beikes):

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/straatadvocaten/achtergrondinformatie-straatadvocaten/