↑ Terug naar Projecten

Versterking positie cliënten (cursussen en trainingen)

Het scholingsaanbod richt zich in eerste instantie op de bewustwording, ‘empowerment’ en emancipatie van de individuele cliënt. In tweede instantie richt het zich op het versterken van de positie van cliënten in Rotterdam en de regio. Bewustwording van je maatschappelijke positie als ervaringsdeskundige is de eerste stap om deze ervaringsdeskundigheid verder te ontwikkelen. De cursussen zijn erop gericht dat cliënten concreet een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de positie van cliënten door middel van het inbrengen van het perspectief van cliënten en het realiseren van cliënteninspraak in activiteiten met en voor cliënten.

Voor wie

De cursus ‘Werken met eigen ervaring’ is in 2001 ontwikkeld in het kader van ‘empowerment’ en scholing. Deze cursus is bedoeld voor mensen die psychiatrische- of verslavingsproblemen hebben gehad en die hun ervaringen actief willen gaan inzetten in werk (betaald of onbetaald). Het doel van de cursus is: de eigen ervaringen in het kader van herstellen te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten. Het geleerde kan in verschillende functies ingezet worden. Hierbij kan gedacht worden aan individuele ondersteuning van cliënten, het geven van voorlichting of trainingen, het deelnemen aan een cliëntenraad of het deelnemen aan cliëntenpanels.

Inhoud

De cursus is opgebouwd uit drie blokken van in totaal 12 lessen die zijn opgenomen in het werkboek dat cursisten bij de cursus krijgen. In het eerste blok staat ‘het eigen verhaal’ centraal. De deelnemers wisselen onderling hun ervaringen als cliënt uit om ervaringskennis op te bouwen. Het tweede blok is gericht op werksituaties. Voor de lessen in dit blok zijn ervaringsdeskundige gastdocenten uitgenodigd om iets over hun werk te vertellen. In het derde blok worden vaardigheden geoefend die nodig zijn om te werken met eigen ervaringen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen aan het eind een certificaat als zij voldoende aanwezig zijn geweest (80%) en voldaan hebben aan de opdrachten. De cursus wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige docenten.Na beëindiging van de cursus kunnen cursisten doorstromen als deelnemer of vrijwilliger naar diverse projecten van de afdeling Basisberaad.

Data

De reguliere cursus ‘Werken met eigen ervaring’ wordt in het voor- en najaar aangeboden aan onze eigen achterban in de regio Rijnmond. Er kunnen per keer 12 deelnemers aan meedoen. Van de cursus ‘Werken met eigen ervaring’ bestaat ook een vervolgcursus. Deze cursus wordt eveneens tweemaal per jaar aangeboden en kunnen er per keer 12 deelnemers aan meedoen.

Meer informatie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/projecten/versterking-positie-clienten-cursussen-en-trainingen/

Cursus Werken met eigen ervaring

Een cursus voor (ex-)cliënten om eigen ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of maatschappelijkeopvang te leren gebruiken in activiteiten met en voor cliënten.

Je eigen ervaringen inzetten

Mensen die psychiatrische- of verslavingsproblemen hebben gehad, staan voor de taak hun leven weer vorm en inhoud te geven naar hun mogelijkheden en wensen. …

Bekijk pagina »

Samen Deskundig

Samen Deskundig

Het trainingsaanbod Samen Deskundig biedt inzicht en handvatten vanuit het perspectief van cliënten rond knelpunten waarmee hulpverleners in de zorg te maken krijgen. Dit aanbod is ontwikkeld door de afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland. De afdeling Basisberaad (het Basisberaad) is een laagdrempelige professionele belangenbehartiger in de regio Rijnmond, met een accent op Rotterdam. …

Bekijk pagina »