Samenwerkende bijdrage voor het verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november vinden de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Met spijt moeten we (belangenbehartigers voor daklozen / jongeren) constateren dat eerdere regeringen er niet in geslaagd zijn om het probleem van dakloosheid effectief aan te pakken. Nu nemen we het initiatief om te verzekeren dat de aanpak van dakloosheid een prominente plek krijgt in zo veel mogelijk partijprogramma’s. 

Daarom hebben we de afgelopen week een brief verstuurd aan de verschillende verkiezingsprogrammacommissies. In deze brief benadrukken we de dringende noodzaak om dakloosheid aan te pakken, namens een brede vertegenwoordiging van onafhankelijke belangenorganisaties die zich inzetten voor dak– en thuisloze mensen in Nederland. 

De situatie is namelijk zeer ernstig. Er is een zorgwekkende stijging in het aantal mensen dat dreigt dak– en thuisloos te worden. Eind 2022 waren er alarmerende berichten in de media over een schokkende toename van 50 procent(!) in het aantal dakloze jongeren tussen de 18 en 22 jaar. Uit eerste hand kennen wij opgeteld duizenden verhalen en persoonlijke drama’s die schuilgaan achter deze cijfers en trends.

In onze brief aan de verkiezingsprogrammacommissies bieden we diverse aanbevelingen die een structurele verbetering kunnen bewerkstelligen, in het verlengde of ter versterking van het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Deze aanbevelingen zijn gericht op het blijvend voorkomen van dakloosheid in Nederland en het drastisch en structureel terugdringen van het huidige aantal dakloze mensen. 

Gezamenlijke inbreng 21 organisaties bestrijding dakloosheid Aug 2023

 

Basisberaad, Rotterdam
Bureau Straatjurist, Amsterdam
Daklozenvakbond, Amsterdam
Don Bosco Straatvisie, Amsterdam
Ervaring die Staat, Eindhoven
Housing First Nederland
Jongerenpanel De Derde Kamer
Kansfonds, Hilversum
KernKracht Midden-Holland, Gouda
Lumen Holland Rijnland, Leiden
Mainline, Amsterdam
Netwerk Dak, Utrecht
Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, Amsterdam
Pauluskerk, Rotterdam
Recht op de Stad, Rotterdam
Stichting Eropaf!, Amsterdam
Stichting Goud, Utrecht
Straatalliantie, Amsterdam
Straat Consulaat, Den Haag
U-2B Heard!, Utrecht
Vagebond, Nijmegen
Woonopstand

Met steun van SamenThuis2030, onafhankelijke belangenbehartigers jongerendakloosheid, en Samenwerkingsverband onafhankelijke belangenbehartigers dakloosheid 27+ (i.o.)