«

»

Samenwerkingsconvenant Platform Cliëntenraden Rijnmond

Donderdag 12 oktober is door het Platform Cliëntenraden Rijnmond (PCR) een hernieuwd samenwerkingsconvenant getekend.

Samenwerking

Verschillende cliëntenraden van GGz organisaties uit Rijnmond ondertekenden samen met de regionale cliëntenorganisatie Basisberaad (afdeling binnen Zorgbelang Zuid-Holland) een nieuw samenwerkingsconvenant. Hiermee is de samenwerking voor de verdere toekomst bekrachtigd. Nieuw hierbij is het jaarlijkse werkplan, waarbij we gezamenlijk inzetten op actuele thema’s.

Bundelen van krachten

Met dit convenant bundelen de cliëntenraden hun krachten en kunnen ze gezamenlijk standpunten innemen over de positie van cliëntgroepen binnen de GGz. Basisberaad ondersteunt dit Platform en zet hierbij als regionale cliëntenorganisatie specifiek in op collectieve belangenbehartiging van deze cliëntgroepen.

Ondertekening

Het convenant is ondertekend door de cliëntenraden van Antes, Reakt Rijnmond, Bavo Europoort, stichting Corridor, Pameijer (SP), GGZ Delfland en door Basisberaad.

Platform Cliëntenraden Rijnmond, Samenwerkingsverband van cliëntenraden GGZ in Rijnmond

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/samenwerkingsconvenant-platform-clientenraden-rijnmond/