Verbetertafel Keurmerk

Maaszicht schoof aan bij de Verbetertafel, een initiatief van Basisberaad Rotterdam, het Jongerenteam 18-/18+ en de Gemeente Rotterdam. In samenspraak met jongeren uit de Cliëntenraad zijn ideeën ontstaan voor verbeteringen op het gebied van medezeggenschap en hulpverlening.

De eerste Verbetertafel werd positief afgesloten en Maaszicht ontving het Verbeter Tafel Keurmerk.

Wat is een Verbetertafel?

De verbetertafel is een eenvoudige manier om de medezeggenschap binnen een voorziening te verbeteren. Veel mensen die gebruik maken van een voorziening, geven aan dat een beslissing en verandering vaak lang duurt. Met dit instrument probeert de verbetertafel op effectieve en snelle wijze veranderingen door te voeren en het gesprek op gang te houden.

Doel

Het doel van een Verbetertafel is:

  • Het verbeteren van het hulpverleningsaanbod vanuit het perspectief van jongeren zelf;
  • stimuleren dat jongeren mee kunnen praten over het verbeteren van de hulp en samen met de instelling verbeteringen tot stand kunnen brengen;
  • jongeren van het Jongerenteam leren hoe je een verbetertafel kan organiseren samen met de jongeren en de instellingen;
  • instellingen stimuleren om jongeren mee te laten denken over concrete verbeteringen in de hulp.

Bron: Maaszicht

Meer informatie over de Verbetertafel? Neem contact om met Basisberaad via info@basisberaad.nl / (010) 466 59 62