Vrijwilligers

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij Afdeling Basisberaad. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.  Vrijwilligerswerk bij Afdeling Basisberaad is werken in een klein team met informele sfeer bij een maatschappelijk betrokken organisatie.

Denkraam

Denkraam, een online magazine, heeft een redactie welke volledig draait op vrijwilligers. Als redactielid bij Denkraam ben je medeverantwoordelijk voor het bedenken, schrijven en publiceren van artikelen in het online magazine en de maandelijkse nieuwsbrief ‘Denkraam Extra’. De redactie bestaat uit circa tien mederedacteuren en een meewerkend hoofdredacteur (ook vrijwilliger!).

Vrijwilligersfuncties

Binnen Afdeling Basisberaad wordt nog meer vrijwilligerswerk gedaan: voorlichting geven over bijvoorbeeld de crisiskaart of over de trainingen. Of gastheer/vrouw tijdens de inloopmiddag, een ontmoetingsplek voor alle belangstellenden. Soms wordt onze mening ergens over gevraagd: graag laten we jou spreken over jouw ervaringen op dat gebied. Of vragen we je mee te denken of mee te doen. Als je vrijwilligerswerk wilt doen bij afdeling Basisberaad, kijkt onze vrijwilligerscoördinator samen met jou wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Wat vragen wij?

We vinden het belangrijk dat je affiniteit hebt met de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of maatschappelijke opvang.  Het aantal uren per week is uiteraard flexibel, afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden.

Wat bieden wij?

  • Uiteraard worden reiskosten vergoed. In sommige gevallen kunnen we ook een vrijwilligersvergoeding bieden.
  • Alle afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligerscontract.
  • Onze vrijwilligerscoördinator is er voor alle vrijwilligers: hij helpt, begeleidt (waar nodig) en evalueert bij het vrijwilligerswerk.

Belangstelling?

Indien je belangstelling hebt om vrijwilligerswerk te doen, neem dan contact met ons op via (010) 466 59 62 of info@basisberaad.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/vrijwilligers/

Denkraam

Denkraam is een online magazine ‘voor en door cliënten en betrokkenen’.

Voor en door betrokkenen van de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Cliëntenperspectief

Centraal bij Denkraam staat het cliëntenperspectief. Schrijvers, fotografen en correspondenten zijn zelf ervaringsdeskundig en een aantal schrijven over hun eigen ervaringen met de hulpverlening. Aankondigingen, sociale en ziekte wetgeving, gedichten, recensies, …

Inloopmiddag

Elke dinsdagmiddag kun je langskomen op de inloopmiddag bij Afdeling Basisberaad. Voor een praatje en een kopje koffie, maar je kan ook gebruik maken van enkele faciliteiten van het Basisberaad, waaronder de computers in de ontmoetingsruimte.

Bij de inloopmiddagen is er ruimte voor ontmoeting, contact en uitwisseling van ideeën met elkaar.  De inloopmiddag is gratis …

Vrijwilligerswerk bij Basisberaad

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij Afdeling Basisberaad. Zij werken op vele plekken binnen onze organisatie.  Vrijwilligerswerk bij Afdeling Basisberaad is werken in een klein team met informele sfeer bij een maatschappelijk betrokken organisatie.

Denkraam

Denkraam, een online magazine, heeft een redactie welke volledig draait op vrijwilligers. Als redactielid bij Denkraam ben je medeverantwoordelijk voor …

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tijdens deze week is er extra aandacht voor mensen die te maken hebben met psychische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid.

Doel van de Week van de Psychiatrie

Ontzettend veel mensen hebben …