↑ Terug naar Vrijwilligers

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tijdens deze week is er extra aandacht voor mensen die te maken hebben met psychische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid. In de regio Rijnmond organiseert het Basisberaad activiteiten in deze week, samen met cliëntenraden en -organisaties in de regio.

‘iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen’

Veel mensen leiden vanwege een psychische kwetsbaarheid een gemarginaliseerd bestaan. Vooralsnog is er allesbehalve sprake van een inclusieve samenleving. De huidige ontwikkelingen in de samenleving en de zorg lijken het soms eerder moeilijker te maken om mee te doen dan dat deze nieuwe kansen bieden. Eén van de symptomen hiervan is de verwarde personen-discussie. De ontmanteling van de verzorgingsstaat, de bezuinigingen in de zorg, de overhevelingen (in combinatie met bezuinigingen) hebben het leven van veel mensen eerder meer een jungle-achtig karakter gegeven, dan betekenisvolle ankerpunten om het idee te hebben dat de wereld ook van hen is.

De verwarring is groot.

Wat te doen? Wat zijn inspirerende ontwikkelingsrichtingen voor mensen om weer grip op hun eigen leven te kunnen krijgen en net als ieder ander te kunnen participeren?  Wat kunnen we samen doen om er voor te zorgen dat de wereld echt van iedereen is? Welke knelpunten kunnen worden weggenomen, welke denkpatronen doorbroken, welke samenwerkings-, samenlevensvormen ontwikkeld?  De Week van de Psychiatrie naar Zelfregie 2016 staat in het teken van deze verkenning.

Meer informatie

I: www.weekvandepsychiatrie.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/vrijwilligers/week-van-de-psychiatrie/