Terug naar Vrijwilligers

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Tijdens deze week is er extra aandacht voor mensen die te maken hebben met psychische problematiek, verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid.

Doel van de Week van de Psychiatrie

Ontzettend veel mensen hebben te maken met veel leed. Hoe kan het leed worden beperkt of voorkomen? Acceptatie en informatie is daarbij van belang. Met deze week wil de organisatie meer mensen uit de maatschappij op de hoogte brengen wat hier allemaal achter schuilgaat. Op een uitnodigende, open en prikkelende manier. Met elkaar kunnen we dan eerder en beter lokaliseren welke mensen in de knel zitten en hen hopelijk leed besparen. Leed dat anders vaak levenslang mee wordt meegedragen. (Bron: LOC)

Meer informatie

I: www.weekvandepsychiatrie.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://basisberaad.nl/site/vrijwilligers/week-van-de-psychiatrie/