Wat wij doen

Cursussen

Wil je weken aan je eigen herstel? Wil je je ervaringsdeskundigheid (verder) ontwikkelen? Wij bieden (gratis) cursussen rond ervaringsdeskundigheid en herstel.

Lees verder

Ondersteuning

Waar kan je heen als je (bijna) dakloos bent? Of heb je eerder een (psychische) crisis meegemaakt? Het Basisberaad biedt ondersteuning op deze en andere vlakken.

Lees verder

Meedoen

Wil je je inzetten binnen Basisberaad? Zoek je vrijwilligerswerk? Doe mee en laat je stem horen! Binnen het Basisberaad kan je je op verschillende manieren inzetten.

Lees verder

Meedenken

Basisberaad Rijnmond neemt deel aan diverse overlegorganen. Verder geven wij, gevraagd en ongevraagd advies. Dit doen wij vanuit cliëntenperspectief.

Lees verder

Afdeling Basisberaad behartigt individueel en collectief de belangen van mensen in een kwetsbare positie binnen de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samen met hen werken wij aan versterking van hun positie vanuit hun eigen kracht. Afdeling Basisberaad werkt voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar. Bij Afdeling Basisberaad werken professionals waarvan het merendeel ook ervaringsdeskundig is. Ook bieden we werk aan vrijwilligers en hebben we stageplaatsen.

Wat bieden wij?

  • Mensen die hun ervaring als cliënt willen inzetten in bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, kunnen bij het Basisberaad terecht voor de training ‘Werken met eigen ervaring’; Hier leer je je ervaringen op een goede, deskundige wijze in te zetten.
  • Mensen die een (psychische) crisis hebben meegemaakt kunnen samen met onze crisiskaartconsulent een crisiskaart opstellen, een korte ‘handleiding’ wat mensen moeten doen tijdens een crisis.Op dit moment voeren we met name updates uit op bestaande crisiskaarten.
  • Ben je dakloos of dreig je dit te worden? De straatadvocaten proberen huisuitzetting te voorkomen, of dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. Knelpunten stellen ze aan de kaak.
  • Op zoek naar hulp  op het gebied van zorg, wonen, financiën en dagbesteding? Onze cliëntondersteuner helpt je bij het formuleren van je vragen en helpt je op weg naar het juiste loket in Rotterdam.
  • Elke dinsdagmiddag is er inloop: je kunt terecht voor een bakje koffie, een gesprek en kunt gebruik maken van een computer.
  • Denkraam is een online magazine vol artikelen met nieuws en achtergrondinformatie over de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Redactie, schrijvers en fotografen zijn vrijwilligers.

Voor cliëntenraden

  • Voor cliëntenraden GGz is er het Platform Cliëntenraden Rijnmond, gefaciliteerd door het Basisberaad. Hier worden instelling-overschrijdende thema’s besproken en samengewerkt.
  • Cliëntenraden maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Rijnmond hebben zich verenigd in het Platform Movers, ondersteund door de Straatadvocaten van Afdeling Basisberaad

Collectieve belangenbehartiging en gesprekspartner

Signalen worden verzamelt en collectief aangedragen bij de juiste organisatie(s). Afdeling Basisberaad neemt deel aan verschillende overleggen met o.a. gemeenten en is zo gesprekspartner.

Bovenstaande activiteiten worden (grotendeels) gefinancierd met subsidie van de gemeente Rotterdam.

Dienstverlening van Afdeling Basisberaad

Afdeling Basisberaad heeft ruime expertise op het gebied van cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid. Deze expertise zetten wij graag op professionele wijze in binnen uw organisatie, bijvoorbeeld bij het vormgeven van cliëntenparticipatie binnen uw instelling of gemeente.

Meer informatie

Neem contact met ons op
T: (010) 466 59 62
M: info@basisberaad.nl