Week van de Psychiatrie: ‘Herstel: werk in uitvoering’

In Rotterdam en omstreken heeft Basisberaad de Week van de psychiatrie georganiseerd (20 t/m 24 maart 2023). De jaarlijks terugkerende Week van de Psychiatrie is voor dit jaar omgedoopt tot Week van Herstel vanwege het thema: ‘Herstel: werk in uitvoering’. Herstel is het proces wat iemand door gaat wanneer hij of zij te maken krijgt met psychische problematiek of een verslaving: hoe kom je voorbij je diagnose, en pak je je leven weer op? Gedurende de week zijn cliënten in gesprek gegaan over wat herstel inhoudt, en wat het voor de mensen en hun naasten betekent. Het is vooral maatwerk, zoeken van eigen oplossingen, en vooral: werk in uitvoering!

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie is een jaarlijks terugkerende activiteit, georganiseerd door regionale en lokale cliëntenorganisaties en -raden door geheel Nederland. Het doel van de week is om een brug te slaan naar de maatschappij, en vooroordelen rond psychiatrie weg te nemen. Met het thema ‘Herstel’ is een duidelijke keuze gemaakt voor de menselijke maat, en sluit aan bij de actualiteit, waarbij er meer en meer wordt ingezet op herstelondersteunende zorg. In Rotterdam zijn er drie Herstelacademies in de Wijk geopend en volgen er in 2023 en 2024 nog vijf.

Voordracht door ErnestFilm: ‘Beleef je leven’

De Week van Herstel is van start gegaan met de film ‘Beleef je leven’, gemaakt in opdracht van Stichting Corridor (zorgorganisatie in Rotterdam). In de film zijn vier mensen geportretteerd die een verleden hebben in de psychiatrie. Centraal staat hoe zij hun problemen overwinnen en terug komen in de maatschappij. Het gesprek erna met drie van de vier geportretteerden maakte veel los bij de aanwezigen. De verhalen leken heftig, maar er was vooral herkenning.

Stigmatools – Een steekje los

Spel werk in uitvoeringGedurende de week is meerdere malen gebruik gemaakt van de Stigmatools en het spel ‘Een steekje los’. Het spel is een goed middel om een groepsgesprek aan te gaan. “Het is een meer een herstel-spel”. Zo wordt er gesproken over de ‘comfort zone’: blijf je juist hier in, of treedt je hier bewust buiten? Ook komt psychose ter sprake: was is een psychose? Twee van de deelnemers vertellen over hun ervaringen met een psychose (of psychotische klachten). “Bij mij duurde de psychose een lang weekend, maar het was een afsluiting van tien jaar stilstaan.”

Boeken komen tot levenOp de dinsdag tijdens de Week van Herstel komen boeken tot leven in Delfshaven met de Stigmatool ‘Levend boek’. Drie mensen vertellen hun ervaringsverhaal aan kleine groepen mensen, en gaan vervolgens het gesprek aan met elkaar. Voor de een is het een lange zoektocht naar de juiste hulp, voor de ander gaat het er om gehoord te worden, een derde komt op jonge leeftijd in aanraking met zelfmoord van haar moeder. De reacties zijn overweldigend. Er is veel herkenning in de verhalen, en de ‘boeken’ krijgen goede reacties.

Workshop HerstelWorkshop

“Herstellen betekent voor mij blijven groeien”. Dat concludeerde een van de deelnemers aan de workshop herstel bij de Herstelacademie in Delfshaven, donderdagmiddag tijdens de Week van Herstel. Deze conclusie kreeg bijval van alle deelnemers, toen werd gevraagd wat herstel voor iedereen betekent. ‘Jezelf blijven ontwikkelen,’ wordt ook genoemd, en: ‘proberen tevreden te zijn.’ Na een klein stukje theorie, wordt vooral op laagdrempelige wijze ingegaan op herstel. Het proces van herstel is zeer divers, en de praktijk is soms weerbarstig. Mensen geven aan zelf de regie te willen houden bij het herstelproces. Lees een impressie op Denkraam.

Denkraam tijdschriftDenkraam

Denkraam is een online magazine voor en door betrokkenen van de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, en wordt online uitgegeven met ondersteuning van Basisberaad. De redactie en correspondenten zijn voor het merendeel ervaringsdeskundig. Tijdens de Week is een themanummer uitgebracht op papier vol ervaringsverhalen rond herstel, en worden herstelinitiatieven beschreven. Gratis nummer ontvangen? Stuur een mail naar redactie@denk-raam.nl.

Op diverse locaties

Een aantal bijeenkomsten is gehouden bij de Herstelacademies in de Wijk in Rotterdam (Delfshaven, IJsselmonde en Charlois). Een Herstelacademie is een plek waar mensen op laagdrempelige manier kunnen werken aan herstel van psychische klachten en/of verslaving. Ook is een bezoek gebracht aan de Voedseltuin in Rotterdam, welke (vrijwilligers-)werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo was de Week van Herstel ook echt een samenwerking tussen diverse partijen die werken aan herstelondersteunende activiteiten in Rotterdam.

Expositie op BasisberaadExpositie

Gedurende de Week zijn foto’s te zien geweest van de expositie ‘Present’ van Peter van Beek. Hij portretteerde bezoekers van de Pauluskerk Rotterdam en hun dromen, en exposeerde hiermee onder andere in de Laurenskerk en centrale Bibliotheek in Rotterdam. DePauluskerk komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Met de expositie wordt rond de dak- en thuislozen in Rotterdam een ander

“Wat was dit een waanzinnig mooie week!”, aldus Tabitha Mudde (coordinator Week van de Psychiatrie): “Samen hebben we de week mooi afgesloten en binnenkort gaan we kijken naar volgend jaar!”